Social- og sundhedsassistenternes Faggruppeklub holder generalforsamling

Tirsdag 7. september er der generalforsamling i Social- og sundhedsassistenternes Faggruppeklub.

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: I FOA Vest - Store mødelokale på 3. sal, Frodesgade 125 A, 6700 Esbjerg.
Målgruppe: Medlemmer af Social- og sundhedsassistenternes Faggruppeklub.
Pris: Gratis

Så er det tid til den årlige generalforsamling i Social- og sundhedsassistenternes Faggruppeklub. den finder sted tirsdag 7. september, klokken 17.00 i FOA Vests lokaler, Frodesgade 125 A.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubben i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Vær opmærksom på, at generalforsamlingen holdes via Teams, hvis covid-19 restriktionerne til den tid er strammet igen.

Der vil, på grund af de regler vi pt er underlagt, kun blive serveret en let anretning.

På generalforsamlingen er tre bestyrelsesmedlemmer på valg og to ønsker ikke genvalg.

Læs mere om generalforsamlingen.