Forsikring

Elever er ikke omfattet af de overenskomstmæssige pensions- og forsikringsordninger.

Forsikringsforhold for elever

Elever er ikke omfattet af de overenskomstmæssige pensions- og forsikringsordninger. Derfor er de færreste elever omfattet af de samme gruppelivsordninger, som hovedparten af de ansatte på det kommunale / regionale område ellers er omfattet af d.v.s:
Dækning ved
• Dødsfald
• Kritisk sygdom
• Invaliditet
Det betyder dog ikke at elever er uden dækning i elevtiden.

Alle elever
Forende Gruppeliv – en ordning med karensbestemmelser
Der er lavet en særlig aftale for medarbejdere i kommuner og regioner, der ikke er omfattet af en overenskomstmæssig ordning. Ordningen er tegnet i Forende Gruppeliv (FG). Denne ordning omfatter ansatte, der har været ansat i mindst 6 måneder, og som er fyldt 18 år – herunder også elever.
Forsikringen indeholder dækning ved
• Dødsfald (inden det fyldte 67. år)
• Kritisk sygdom (inden det fyldte 67. år)
• Invaliditet (inden det fyldte 60. år)


Alle elever, der er medlem af FOA
FOA Gruppeliv – en ordning uden karensbestemmeler
FOA har tegnet en forsikring i PenSam Liv, der dækker alle medlemmer, som ikke allerede via deres ansættelse er dækket af en gruppelivsordning.
Forsikringen indeholder dækning ved
• Dødsfald (inden folkepensionsalderen)
• Kritisk sygdom (inden folkepensionsalderen)

Elever, der er medlem af FOA har således også en dækning, selv om de ikke har været ansat i 6 måneder eller er fyldt 18 år.

Gruppeliv

FOA Ungdom på Facebook

Debatindlæg fra unge i FOA og info og nyheder til dig

Særligt for elever