Teknik- og Servicesektoren indkalder til generalforsamling

Torsdag 27. oktober er der generalforsamling i Teknik- og Servicesektoren.

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: FOA Vests lokaler, Frodesgade 125A, 6700 Esbjerg
Målgruppe: Medlemmer af Teknik- og Servicesektoren

Teknik- og Servicesektoren indkalder til generalforsamling torsdag 27. oktober klokken 18.00 i FOA Vests lokaler Frodesgade 125A, 6700 Esbjerg.

Dagsorden i følge vedtægter.

1) Valg af dirigent 

2) Godkendelse af forretningsorden

3) Valg af stemmetællere

4) Godkendelse af dagsorden

5) Bestyrelsens beretning

6) Godkendelse af beretning

7) Indkomne forslag

8) Valg af formand, tre bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter

9) Indstilling af faggrupperepræsentanter

10) Indstilling af delegerede til kongressen   

11) Eventuelt

 

Formandsposten er vakant. Vil du høre mere om formandsposten, skal du kontakte Heidi på heik@foa.dk

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til afdelingsnæstformand Heidi Brunsgaard Kristensen senest 14 dage før generalforsamlingen på heik@foa.dk

Tilmelding til spisning senest 20. oktober på mail til vest@foa.dk eller tlf 76 10 93 50