Generalforsamling i Social- og Sundhedssektoren

Tirsdag 11. oktober er der generalforsamling i Social- og sundhedssektoren.

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: FOA Vests lokaler, Frodesgade 125A, 6700 Esbjerg
Målgruppe: Medlemmer af Social- og Sundhedssektoren

Dagsorden til Social- og Sundhedssektorens generalforsamling  tirsdag 11. oktober klokken 17.00 i FOA-huset, Frodesgade 125A, 6700 Esbjerg.

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af forretningsorden.
3. Valg af stemmetællere.
4. Godkendelse af dagsorden.
5. Formandens beretning.
6. Godkendelse af beretning.
7. Indkomne forslag.
8. Valg:
- Valg af fem medlemmer til bestyrelsen for fire år.
- Valg af to suppleanter til bestyrelsen for to år.
Under optællingen af stemmer vil der blive serveret kaffe.
9. Valg af faggruppe repræsentanter - hvis der er flere kandidater. Kandidatur til posten som faggrupperepræsentant indsendes senest 14 dage før generalforsamlingen til mabj@foa.dk. 
10. Eventuelt.

Efter punkt fire – Godkendelse af dagsorden er der spisning og derefter fortsætter generalforsamlingen.

Vi glæder os til faglig debat, hygge og socialt samvær. Tilmelding til spisning senest 4. oktober til FOA Vest på vest@foa.dk eller tlf. 76 10 93 50.