Pædagogisk Sektor indkalder til generalforsamling

Pædagogisk Sektor holder generalforsamling 10. oktober, hvor der blandt andet skal vælges en sektorformand og sektor-næstformand.

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: FOA Vests lokaler, Frodesgade 125A, 6700 Esbjerg
Målgruppe: Medlemmer af Pædagogisk Sektor
Pris: Gratis

Generalforsamling i Pædagogisk Sektor 10. oktober 2022 kl. 18.00 i  FOA-huset, Frodesgade 125A, 6700 Esbjerg

Dagsorden i henhold til sektorlovene:

1) Valg af dirigent

2) Godkendelse af dagsorden

3) Valg af stemmetællere

4) Beretning v. Heidi B. Thomsen

5) Godkendelse af beretningen

6) Indkomne forslag

7) Valg af formand og næstformand -resultat af evt. urafstemning

8) Valg: Valg af 10 bestyrelsesmedlemmer, valg af tre suppleanter

9) Godkendelse af faggruppe-repræsentanter

10) Godkendelse af delegerede til kongressen

11) Eventuelt

 

Vi begynder med spisning – tilmelding på mail til vest@foa.dk eller tlf. 76109350 senest 3. oktober 2022. 

Sektorformand Heidi B. Thomsen er sektorformand frem til den kommende generalforsamling 10. oktober og genopstiller som formand.
Sektornæstformand Tenna Holmgaard er sektornæstformand indtil kommende generalforsamling 10. oktober og genopstiller som næstformand.

Kandidatur til sektorformand samt næstformand skal indsendes skriftligt til sektorformand Heidi B. Thomsen på hebt@foa.dk senest mandag 12. september.

Jfr. FOA´s love, sker valg til sektorformand og næstformand ved urafstemning – hvis der er mere end én kandidat - , og der vil blive sendt afstemningsmateriale til alle medlemmer i Pædagogisk Sektor.