Social- og Sundhedssektoren: Hvorfor er det vigtigt at rapportere utilsigtede hændelser?

En ny rapporteringspligt blev indført pr. 1. juli 2023 - Hvad kommer det til at betyde?

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: FOA-huset, Frodesgade 125A, 6700 Esbjerg
Målgruppe: Medlemmer af Social- og sundhedssektoren

Vi har fået Janet Johannessen fra Styrelsen for Patientsikkerhed til at komme at fortælle om problemstillingen.

- Fra 1. juli 2023 blev rapporteringspligten ændret for hele sundhedsvæsnet. Hvilke utilsigtede hændelser har man pligt til at rapportere? 

- Hvad sker der med en utilsigtet hændelse efter, at den er blevet rapporteret?

- Hvordan kan utilsigtede hændelser forbedre patientsikkerheden?

Foredraget finder sted tirsdag 14. november kl. 16.00 til cirka kl. 18.00 i FOA-huset, Frodesgade 125 A.

Sæt allerede nu X i kalenderen.

Vi giver en vand og en sandwich.

Tilmelding senest 7. november på https://tilmeldmig.dk?9700231102