Afdelingsgeneralforsamling

FOA Vest indkalder til afdelingsgeneralforsamling onsdag 30. marts

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Esbjerg Park, Stormgade 200, 6700 Esbjerg
Målgruppe: Alle medlemmer i FOA Vest

Så er det tid til afdelingsgeneralforsamling i FOA Vest. den finder sted onsdag 30. marts på Esbjerg Park, Stormgade 200, 6700 Esbjerg, og begynder med spisning klokken 18.00.

Dagsorden i følge vedtægter, og der skal blandt andet vælges en næstformand, da Ruth Nykjær går på pension. Der skal også vælges en Arbejdsmiljøansvarlig. Begge poster vælges frem til 2024.

Heidi Bruunsgaard Kristensen stiller op som kandidat til næstformandsposten og Bente Skjøth stiller op til posten som arbejdsmiljøansvarlig - Bente er konstitueret i stillingen i øjeblikket.

Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes skriftligt og være formanden i hænde senest to uger (15. marts 2022) før generalforsamlingens afholdelse. Dog skal forslag til kandidater til politisk valgte poster, der er på valg på generalforsamlingen indsendes skriftligt til formanden senest fire uger (1. marts 2022) før generalforsamlingens afholdelse. Hvis der er flere kandidater til posterne som afdelingsnæstformand og arbejdsmiljøansvarlig vil valget foregå ved urafstemning.

Tilmelding af hensyn til maden på Tilmeld mig her eller du kan ringe til Servicehjørnet på tlf. 76 10 93 50 eller sende en mail til vest@foa.dk (navn og fødselsdato skal oplyses ved tilmelding. Tilmelding senest 22. marts.