Servicesektoren i FOA Vendsyssel

I FOA Vendsyssel har Servicesektoren ca. 450 medlemmer.

Teknik og servicesektoren    Kost og servicesektoren
Teknisk servicemedarbejdere   Husassistenter
Tekniske serviceledere   Kantineledere
Rådhuse og biblioteksbetjente   Kantinemedhjælpere
Kommuneguider   Køkkenleder
Beredskabsassistent   Køkkenmedhjælpere                                         
Idrætsassistenter Serviceassistenter
Chauffør tjenestemænd Køkkenmedhjælper i staten
Pedeller og medhjælpere Ung pige i huset
Skolebetjente Regions ansatte i private hjem
Telemester Kommunalt ansatte i private hjem
Vagtcentralpersonale

Sektorens formål er at:

  • Fremme fagligheden indenfor faggrupperne
  • Skabe sunde og trygge arbejdsforhold på arbejdspladserne
  • Fremme medlemmernes uddannelsesmæssige baggrund
  • Støtte og forbedre vores uddannelser
  • Yde hjælp, støtte og service til det enkelte medlem