Servicesektoren i FOA Vendsyssel

I FOA Vendsyssel har i Servicesektoren ca. 500 medlemmer.Teknisk servicemedarbejdere   Husassistenter
Tekniske serviceledere   Kantineledere
Rådhuse og biblioteksbetjente   Kantinemedhjælpere
Kommuneguider   Køkkenleder
Beredskabsassistent   Køkkenmedhjælpere                                         
Idrætsassistenter Serviceassistenter
Chauffør tjenestemænd Køkkenmedhjælper i staten
Pedeller og medhjælpere Ung pige i huset
Skolebetjente Regions ansatte i private hjem
Telemester Kommunalt ansatte i private hjem
Vagtcentralpersonale

Sektorens formål er at:

  • Fremme fagligheden indenfor faggrupperne
  • Skabe sunde og trygge arbejdsforhold på arbejdspladserne
  • Fremme medlemmernes uddannelsesmæssige baggrund
  • Støtte og forbedre vores uddannelser
  • Yde hjælp, støtte og service til det enkelte medlem