Pædagogisk sektor - FOA Vendsyssel


I FOA Vendsyssel har Pædagogisk sektor ca. 700 medlemmer, der kommer fra følgende faggrupper:

 • Dagplejere
 • Private børnepassere
 • Dagplejepædagoger
 • Dagplejeledere
 • Omsorgs- og pædagogmedhjælpere
 • Pædagogiske konsulenter
 • Pædagogmedhjælpere
 • Pædagogiske assistenter

Sektoren har til opgave at:

 • Sikre den faglige organisatoriske udvikling inden for sektorens område
 • Arbejde for områdets egne faglige uddannelser
 • Sikre information til medlemmerne

Sektoren har tillidsrepræsentanter i Brønderslev Kommune og Hjørring Kommune inden på skoler i skolefritidsordninger, i daginstitutioner og i dagplejen!