Træffetid på skolen

FOA møder op på din skole - kom og spørg hvis du har spørgsmål om vagtplan, feriepenge, dagpenge, kontingent mv.

Pædagogisk Assistent Uddannelse - SOSU Nord Aalborg (På Sporet 8A)

Hver onsdag i kantinen fra kl. 11.30-12.30


Social- og sundhedsuddannelsen - SOSU Nord Aalborg (På Sporet 8A)

Hver onsdag i kantinen fra kl. 11.30-12.30


Social- og sundhedsuddannelsen - SOSU Nord Hjørring

Tirsdage i lige uger i kantinen fra kl. 11.15-12.15.