Sektorgeneralforsamling i servicesektoren

Så afvikles sektorgeneralforsamlingen i servicesektoren - virtuelt

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Mødet er virtuelt
Målgruppe: Medlemmer af FOA Vendsyssel - servicesektoren

Servicesektoren afholder ekstraordinær generalforsamling TORSDAG DEN 8. OKTOBER 2020 KL. 19.00

På generalforsamlingen skal der vælges en ny sektorformand da sektorformand Svend Jensen har valgt at stoppe med udgangen af oktober 2020.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Valg af dirigent
    2.1 Formalia

3. Den nuværende situation for sektoren / FOA Vendsyssel i Coronaens skær ved afdelingsformand Leif Risgaard Jensen

4. Valg
    4.1. Valg af sektorformand for den resterende periode af frem til 2022

5. Eventuelt

Forslag til valg under pkt. 4.1. sendes til Svend Jensen svje@foa.dk  - senest tirsdag den 24. september 2020.

På sektorens vegne
Svend Jensen
Sektornæstformand

Da generalforsamlingen afholdes virtuelt skal du - for at deltage - have et link. Dette link får du tilsendt i ugen op til generalforsamlingen, men kun hvis du har tilmeldt dig generalforsamlingen på linket herunder:

  

Når du tilmelder dig kræver GDPR at du skal bruge dit NemID.

Venlig hilsen
Bestyrelsen Servicesektoren


Du skal huske at tilmelde dig til FOA Vendsyssels generalforsamling, som afholdes mandag den 12. oktober 2020. Se i Aktivitetskalenderen.

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail