Sektorgeneralforsamling i pædagogisk sektor

Så afvikles sektorgeneralforsamlingen i pædagogisk sektor - virtuelt

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Mødet er virtuelt
Målgruppe: Medlemmer af FOA Vendsyssel - Pædagogisk sektor

Pædagogisk sektor afholder ekstraordinær generalforsamling MANDAG DEN 5. OKTOBER 2020 KL. 19.00

På generalforsamlingen skal der vælges en ny sektorformand da sektorformand Jane Sommergreen valgte at stoppe i marts 2020.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

2. Valg af dirigent

    2.1. Formalia

3. Den nuværende situation for sektoren / FOA Vendsyssel i Coronaens skær ved afdelingsformand Leif Risgaard Jensen

4. Valg

    4. 1. Valg af sektorformand

5. Eventuelt

Forslag til valg under pkt. 4.1. sendes til vendsyssel@foa.dk - senest tirsdag den 22. september 2020.

På sektorens vegne
Tina Hammer Præcius
Sektornæstformand


Da generalforsamlingen afholdes virtuelt skal du - for at deltage - have et link. Dette link får du tilsendt i ugen op til generalforsamlingen, men kun hvis du har tilmeldt dig generalforsamlingen på linket herunder:

  

Når du tilmelder dig kræver GDPR at du skal bruge dit NemID.

Venlig hilsen
Bestyrelsen Pædagogisk sektor


Du skal huske at tilmelde dig til FOA Vendsyssels generalforsamling, som afholdes mandag den 12. oktober 2020. Se i Aktivitetskalenderen.

What do you want to do ?
New mail