Generalforsamling for SENIORKLUBBEN LILLEBÆLT

Info om arrangementet

Tid:
Sted: Seniorhuset I.P. Schmidt, Vendersgade 4, 7000 Fredericia
Målgruppe: Medlemmer af seniorklubben i Lillebælt

Generalforsamling 

Der afholdes generalforsamling i Seniorklubben FOA Trekanten, Fredericia/Middelfart mandag den 11. marts 2024 kl. 13.00OBS ÆNDRET DATO!

Generalforsamlingen afholdes: 

Seniorhuset I.P. Schmidt, Vendersgade 4, Fredericia

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret smørrebrød.

Målgruppe:

Medlemmer af Seniorklubben = efterlønnere, førtidspensionister og pensionister.

Generalforsamling:

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af dirigent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Kasserer fremlægger regnskabet
6. Forslag til nye love
7. Indkomne forslag:
8. Valg:
Næstformand Hanne Nielsen- genvalg  
Kasserer Rigmor Bay-Hansen - genvalg  
Bestyrelsesmedlem Elly Jensen – genvalg 
Suppleant Ulla Schmidt Kristensen - ønsker ikke genvalg

9. Eventuelt:
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen vil der blive serveret 2 stk. smørrebrød og 1 øl/vand, samt kaffe.

 
Af hensyn til smørrebrød er der tilmelding senest den 29. februar 2024

Anna Madsen
Tlf. 27 46 39 70, eller

Rigmor Bay-Hansen

Tlf. 26 74 92 05 

 

Anna Madsen

Formand/seniorklubben