Ordinær Generalforsamling

Info om arrangementet

Tid:
Sted: Fredericia Idrætscenter, Vester Ringvej 100, 7000 Fredericia
Målgruppe: FOA Trekantens faglige medlemmer

FOA Trekantens Ordinære Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Det indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 20. april kl. 18,30.

Afholdes i Fredericia Idrætscenter, Vester Ringvej 100, 7000 Fredericia.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Godkendelse af dagsorden
4. Afdelingsbestyrelsens beretning
5. Regnskab 2022
6 Indkomne forslag
Salg af ejendommen i Kolding Agtrupvej 84 – 86
Salg af ejendommen i Middelfart Stationsvej 32
Køb af grund i Fredericia Kommune
7. Orientering om den kommende proces af dit fagforeningshus
8. Valg
Valg af Fanebærer
9. EventueltJf. afdelings vedtægter § 5, stk. 4, skal forslag til dagsordens punkt 5, indkomne forslag, være afdelingen i hænde 12 kalenderdage før generalforsamlingen. Dvs. senest den 8. april 2023.

Jf. afdelings vedtægter § 5, stk. 5, kan beretning og regnskab afhentes i afdelingen 5 dage før generalforsamlingen afholdes.

Afdelingen byder på lidt at spise kl. 17.30 -18.30

Tilmelding til spisning skal ske SENEST tirsdag den 11. april 2023 kl. 12.00 på tlf. 46 97 36 10 eller mail: trekanten@foa.dk

 

Afdelingsbestyrelsen 

FOA Trekanten