Ordinær Generalforsamling

Info om arrangementet

Tid:
Sted: Fredericia Idrætscenter, Vester Ringvej 100, 7000 Fredericia
Afdelingen byder på lidt at spise kl. 17.30-18.30

Målgruppe: FOA Trekantens faglige medlemmer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag den 25. april 2024 kl. 18.30

 Afholdes: Fredericia Idrætscenter Vester Ringvej 100, 7000 Fredericia

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af forretningsorden
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Afdelingsbestyrelsens beretning
 5. Regnskab 2023
 6. Indkomne forslag:
  1. Lovændringer
  2. Salg af ejendomme i Kolding og Middelfart
  3. Præsentation af udbudsmateriale til nyt fagforeningshus på Vesterballevej 2B, Fredericia
 7. Valg

  •   Formand: Maiken Madsen fratræder som formand, Bente Wozniak stiller op til posten

  •   Faglig sekretær: Kim Eskesen stiller op til posten som

       faglig sekretær hvis Bente Wozniak bliver valgt som

       formand.

  •   Bestyrelsen:

  • 2 bestyrelsesmedlemmer fra SOSU sektor
  • 2 bestyrelsesmedlemmer fra Pædagogisk sektor
  • 2 bestyrelsesmedlemmer fra Teknik/services sektor
  • 2 bestyrelsesmedlemmer fra Kost/services sektor
  • 8 ordinære bestyrelsesmedlemmer
  •  2 suppleanter 

•   Kritiske revisorer:

 • 2 kritiske revisorer
 • 2 suppleanter for disse

  8.Eventuelt

Endelig kandidatliste til bestyrelsen

Jf. afdelingens vedtægter § 5, stk. 4, skal forslag til dagsorden herunder forslag til personvalg være afdelingen i hænde 12 kalenderdage før generalforsamlingen.

Jf. afdelingens vedtægter § 5, stk. 5, kan beretning og regnskab afhentes i afdelingen 5 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

Afdelingen byder på lidt at spise kl. 17.30-18.30

Tilmelding til spisning SENEST tirsdag den 16. april 2024 kl. 12.00 på tlf. 46 97 36 10 eller mail:  trekanten@foa.dk

 

 
Afdelingsbestyrelsen
FOA Trekanten