Ekstra ordinær Generalforsamling

Info om arrangementet

Tid:
Sted: Stationsvej 32, 5500 Middelfart.
Målgruppe: FOA Medlemmer

Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling

Som aftalt på den stiftende generalforsamling den 27. april 2022 er vi i gang med
at sælge de nuværende fagforeningshuse i Vejle, Middelfart og Kolding for at
købe/bygge et nyt fagforeningshus i Fredericia.
Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 31. januar godkendt salg af vores
ejendom, Ved Anlæget 18-20, 7100 i Vejle.
Jf. afdelingslovene § 14 skal salg af fastejendom foreligges generalforsamlingen.
Dette er baggrunden for den ekstra ordinære generalforsamling.

Med henvisning til afdelings love §6. indkalder afdelingsbestyrelsen til
ekstraordinær generalforsamling.
Den afholdes onsdag den 22. marts 2023 kl. 19.00, på Stationsvej 32, 5500 Middelfart.

Dagsorden for ekstra ordinær generalforsamling:

1. velkomst
2. Valg af dirigent
3. Godkendelse af forretningsorden
4. Godkendelse af dagsorden
5. Salg af ejendom, Ved Anlæget 18-20, 7100 Vejle
6. Eventuelt

Af hensyn til forplejning skal tilmelding til generalforsamlingen ske på mail:
trekanten@foa.dk senest den 22. marts kl. 12.00. 2023
På bestyrelsens

På bestyrelsens vegne
FOA TREKANTEN
Jens Lund  
Afdelingsformand