Bestyrelsen i Teknik- og servicesektoren i FOA Sydfyn

Bestyrelsen i Teknik- og servicesektoren består efter den nye struktur i FOA Sydfyns afdeling af
formand Jan Enderberg og de valgte tillidsrepræsentanter, der er i sektoren.

Det er afdelingsformand Susan Bøg Nielsen, der er afdelingens ansvarlige for sektoren.