Seniorklubberne Nord og Syd (fra det tidligere FOA Sydsjælland)

Seniorklubberne Nord og Syd (fra det tidligere FOA Sydsjælland)

FOA Seniorklub Syd 

2023 
14. marts 2023, kl. 14. Morten Nielsen og Lissi Lund fra FOA Storstrøm, henholdsvis Formand og Næstformand. Hvad er fremtidsplanerne for Seniorklubben. 
 
 4. april 2023, kl.14. Klubbens Fødselsdag; Kaffe og Lagkage samt underholdning. 
 
 9. maj 2023, kl. 14. Yrsa Gruning; et Børnehjem i Indien.  Hun kommer og fortæller om sit Humanitære arbejde. 
 
13. juni 2023. Sommer-arrangement, tid, sted og pris senere. 
 
 juli 2023 (sommerferie)
 
 8. august 2023.  Tid, sted og pris senere. 
 
12. september 2023, kl. 14. Sammen med HK. Else Møller fortæller om sit liv fra Bondekone til Borgmester. 
 
10. oktober 2023, kl. 12.  Generalforsamling vi starter med spisning og derefter Generalforsamling, og til sidst Banko. 
 
 7. November 2023, kl. 14. Arne Holdensen; en rejse til de tidligere Dansk Vestindiske Øer.
 
 5. December 2023, Julearrangement,  tid, sted og pris følger senere. 
 
Alle arrangementer koster kr. 50 for medlemmer, og kr. 80 for gæster, - medmindre der udmeldes andet ved tilmeldingen. Senest 8 Dage før arrangementet, skal der tilmeldes til Inge Petersen på Tlf. 2582 1269. Tilmelding er bindende. Hilsen Bestyrelsen Seniorklub Syd v/Formand Birgit  Bach tlf. 2627 5114

                               
                                
                
Seniorklub Nord 

Formand Leif Andersen, tlf. 3046 2035

I forhold til program, tages der forbehold for aflysning grundet COVID-19

 Hent program for 2023

For tilmelding, - se program info.