Om FOA Sønderborg

FOA Sønderborg har et medlemstal på omkring 1800 medlemmer, fordelt på 3 sektorer.

Ledelsen i afdelingen betegnes fællesledelse, og består af sektorformanden for Social-Sund, Pædagogisk sektor, Service sektoren og den faglige konsulent.

Social- og Sundhedssektoren og Pædagogisk sektor har så mange medlemmer, at de har frikøbt deres sektorformand til, at varetage deres interesser på fuldtid.

I Service sektoren, tidligere Teknik-Service og Kost-Service, er formanden frikøbt i forhold til sektorens medlemstal.

Generalforsamlingen der afholdes årligt i tredje kvartal, er afdelingens øverste myndighed, mellem generalforsamlingerne ledes afdelingen af afdelingsbestyrelsen, mellem afdelingsbestyrelsens møder leder fællesledelsen afdelingen.

Se også:
FOA Sønderborgs love, mål og værdier