Om FOA Sønderborg

FOA Sønderborg har et medlemstal på omkring 1800 medlemmer, fordelt på 3 sektorer.

Ledelsen i afdelingen består af fagforeningsformanden, sektorformanden for Social-Sund, sektorformanden for Pædagogisk sektor og den faglige konsulent med ansvar for Service sektoren.

Generalforsamlingen der afholdes årligt i tredje kvartal, er afdelingens øverste myndighed, mellem generalforsamlingerne ledes afdelingen af afdelingsbestyrelsen, mellem afdelingsbestyrelsens møder ledes afdelingen af afdelingsformanden, sektorformanden for Social-Sund, sektorformanden for Pædagogisk sektor og den faglige konsulent med ansvar for Service sektoren.

Se også:
FOA Sønderborgs love

FOA Sønderborgs værdier