Medarbejder i faglig afdeling i FOA Skive

 Patrick Olesen   Patrick Olesen
Afdelingsformand
Mail: paol@foa.dk
     
 Sektorformand Malene Nygaard Laursen   Malene Nygaard Laursen
Stedfortræder
Sektorformand for
Social- og sundhedssektoren
Kost- og servicesektoren
Mail: mnla@foa.dk
     
 Sektorformand Gitte Hansen   Gitte Hansen
Sektorformand for
Pædagogisk sektor
Mail: giha@foa.dk
     
 Jørgen Vester   Jørgen Vester
Faglig konsulent
Mail: jove@foa.dk
     
 Faglig sagsbehandler Peter Nielsen  

Peter Nielsen
Faglig sagsbehandler indenfor
arbejdsskadessager/sygedagpenge mv. 
Mail: peten@foa.dk

 

     
 Lillian Hoffmann   Lillian Hoffmann
Økonomimedarbejder
Mail:liho@foa.dk
     
 Administration Majbritt Pedersen  

Majbritt Pedersen
Administration
Mail: mape@foa.dk

     
 Serviceassistent Anne Marie Bodilsen   Anna Marie Bodilsen
Serviceassistent
Mail: ambo017@foa.dk