Bestyrelsen i Seniorklubben- FOA Silkeborg-Skanderborg

Formand Lissy Jensen                              Telefon  24 48 30 57
Næstformand Anni Lolk                            Telefon  50 58 49 04

Kasserer Anni Lolk og Lissy Jensen

Bestyrelsesmedlem Birgit Petersen            Telefon 41 49 17 40
Bestyrelsesmedlem Bente Middelhede        Telefon 86 81 10 42
Bestyrelsesmedlem Inge Lise Kristensen     Telefon 20 92 68 13

Suppleant Helga Pedersen                        Telefon 21 77 42 68

Bilagskontrollanter: Jonna Sørensen og Jytte Mikkelsen