Servicesektorens bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmerne vælges på sektorgeneralforsamlingen

Sektor fritidsformand - Lasse Jano Steffensen, ejendomsservicetekniker.

Bestyrelsesmedlem - Sisse Strange Sejer, kantineleder.
Bestyrelsesmedlem - Anne Birch Jensen, serviceassistent.
Bestyrelsesmedlem - Flemming Jensen, teknisk servicemedarbejder.
Bestyrelsesmedlem - Inge Kirstine Bendtsen, husassistent.

Bestyrelsen er valgt på generalforsamlingen i 2019. 

Der afholdes sektorgeneralforsamling hvert andet år.