Ungdomsudvalgets sammensætning

FOA Ungdom i Roskilde er sammensat af repræsentanter valgt af medlemmer under 31 år.

Politisk ansvarlig: Afdelingsformand Bo Viktor Jensen

I øjeblikket er der ingen lokale kontaktpersoner i FOA Roskilde. Men du er altid velkommen til at kontakte afdelingsformanden Bo Viktor Jensen på bvj036@foa.dk eller på telefon 4697 1990.