Medlemsmøde om modtagelse af flygtningebørn og -familier

Lige nu oplever stort set alle kommuner i Danmark en stor tilgang af nye flygtningefamilier.

Info om arrangementet

Tid:
Sted: Hotel Scandic, Ringen 2, 4000 Roskilde
Målgruppe: Alle medlemmer af faglig afdeling i FOA Roskilde
Tilmeldingsfrist: mandag den 10. oktober 2016 Tilmeld dig her

Det betyder nye børn og familier på skolerne, i daginstitutionerne, hos dagplejerne og i boligområderne. Der er mange ting at være opmærksom på, når disse familier skal i gang med et nyt liv i Danmark, og børnene i gang med en helt ny hverdag. For de familier hvor traumer og stress er en del af hverdagen, bliver udfordringen så meget større.

På dette fyraftensmøde vil stille skarpt på den nyeste viden indenfor flygtningeområdet og få belyst følgende spørgsmål:

  • Hvordan ser flygtningegruppen ud?
  • Hvilke vilkår og rammer er der omkring deres liv i Danmark?
  • Hvordan påvirker det børn og voksne at have været udsat for krig, vold og forfølgelse?
  • Hvordan får vi øje på de børn, som er særligt udsatte og har brug for en særlig indsats?
  • Hvordan hjælper vi dem, og hvordan hjælper vi deres forældre?
  • Hvor er der mere hjælp at hente - måde internt i kommunen og eksternt?

Oplæg ved: Mette Blauenfeldt, Leder af Center for udsatte flygtninge, Dansk flygtningehjælp.

Se programmet