Indkaldelse til Afdelingsgeneralforsamling

FOA Roskilde afholder afdelingsgeneralforsamling torsdag den 26. april 2016, kl. 19.00.
Spisning kl. 18.00.

Info om arrangementet

Tid:
Sted: Hotel Scandic, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde
Målgruppe: Alle medlemmer af FOA Roskildes faglig afdeling
Tilmeldingsfrist: Spisning - 20. april 2018 Tilmeld dig her

Dagsorden:

1.    Valg af dirigent.
2.    Godkendelse af forretningsorden.
3.    Beretning for perioden 2016 - 2018.
4.    Regnskab.
5.    Budget.
6.    Indkomne forslag.
7.    Valg af afdelingsformand for 4 år.
       (Bo Viktor Jensen modtager genvalg)
8.    Valg af ungdomsrepræsentant under 31 år, som tilforordnet til afdelingsbestyrelsen, for 4 år.
9.    Valg af bilagskontrollant for 4 år / kan ikke have plads i bestyrelser.
10.  Valg af bilagskontrollant for 2 år / kan ikke have plads i bestyrelser.
11.  Valg af bilagskontrollantsuppleant for 2 år / kan ikke have plads i bestyrelser.
12.  Valg af fanebærer for 4 år.
13.  Eventuelt.        

Indkomne forslag skal være afdelingen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen, det vil sige den 26. marts 2018..
Kopi af indkomne forslag kan afhentes på afdelingens kontor 14 dage før generalforsamlingen.

Skriftlig beretning, regnskab, samt forslag til budget kan afhentes på afdelingens kontor eller rekvireres i afdelingen 14 dage før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har afdelingens medlemmer, der ikke er i kontingentrestance udover 1 måned.
Ved indgangen opgives medlemsnr./cpr.nr. Husk at medbringe dit medlemskort.

Spisning kl. 18.00.

Der er spisning før generalforsamlingen. Ønsker du at deltage i spisning skal du tilmelde dig senest den 20. april 2018.

Du kan godt deltage i generalforsamlingen uden at deltage i spisning.

På afdelingens vegne
Bo Viktor Jensen
Afdelingsformand