Indkaldelse til ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling

Der indkaldes til ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling
torsdag den 1. december 2016, kl. 18.30.

Info om arrangementet

Tid:
Sted: FOA Roskilde, Fuglebakken 2, Himmelev,4000 Roskilde
Målgruppe: Medlemmer af FOA Roskildes faglige afdeling

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af forretningsorden.

3. Budgetforslag.

4. Eventuelt.

 

Budgetforslag kan afhentes på afdelingskontoret fra den 28. november eller kan tilsendes på mail.

Adgang til generalforsamlingen har afdelingens medlemmer, der ikke er i kontingentrestance udover 1 måned. 

Ved indgangen opgives medlemsnr. eller cpr.nr. Husk at medbringe medlemskort.

På afdelingens vegne
Bo Viktor Jensen
Afdelingsformand