Indkaldelse til ekstraordinær sektorgeneralforsamling i social- og sundhedssektoren

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: FOA Roskilde, Fuglebakken 2, Roskilde
Målgruppe: Medlemmer

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Godkendelse af forretningsorden.
3. Valg af sektornæstformand.

Der anmodes om, at medlemmer, som ønsker at opstille som sektornæstformand, kontakter afdelingen med oplysning om navn, cpr.nr og e-mailadresse senest den 17. april 2019 kl. 14.00.

Oversigt over opstillede kandidater vil fremgå af FOA Roskildes hjemmeside fra onsdag den 17. april 2019 kl. 15.00.

Adgang til generalforsamlingen har sektorens medlemmer, der ikke er i kontingentrestance udover 1 måned.
Ved indgangen opgives medlemsnummer (cpr.nr.). Husk at medbringe dit medlemskort.

Af hensyn til traktementet bedes du tilmelde dig senest den 25. april 2019 kl. 12.00 til FOA Roskilde på 4697 1990 eller på roskilde@foa.dk med teksten ”sektorgeneralforsamling” og dit navn samt medlems- / cpr.nr.

På sektorens vegne
Lone Hansen
Sektorformand