Generalforsamling i Social- og sundhedssektoren

Torsdag den 11. april 2019, kl. 18.00. Spisning fra kl. 17.00.

Info om arrangementet

Tid:
Sted: FOA Roskilde. Fuglebakken 2, 4000 Roskilde
Målgruppe: Medlemmer af Social- og sundhedssektoren i FOA Roskilde
Tilmeldingsfrist: Til spisning kl. 17.00 er fredag den 5. april 2019. Tilmeld dig her

Dagsorden:

1.  Valg af dirigenter.
2.  Godkendelse af dagsorden.
3.  Godkendelse af forretningsorden.
4.  Beretning.
5.  Valg.
     a. Valg af sektorformand.
     b. Valg af sektorbestyrelsesmedlemmer.
     c. Valg af suppleanter til sektorbestyrelsen.
     d. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlem.
     e. Valg af suppleant til afdelingsbestyrelsen.
6.  Indkomne forslag.
7.  Eventuelt. 

Indkomne forslag, samt kandidatforslag der ønskes behandlet på sektorgeneralforsamlingen, skal være sektoren i hænde senest 21 kalenderdage før generalforsamlingen afholdes.
Kopi af indkomne forslag, samt kandidatlisten kan afhentes på sektorens kontor 14 dage før generalforsamlingen.
Beretningen kan afhentes på sektorens kontor 7 dage før generalforsamlingen.

Der kan ikke stemmes via brev eller fuldmagt.

Adgang til generalforsamlingen har sektorens medlemmer der ikke er i kontingentrestance udover 1 måned.
Ved indgangen skal oplyses medlemsnr. eller fødselsdato. Husk at medbringe medlemskort.

Før generalforsamlingen byder sektoren kl. 17.00 på lidt at spise, samt en øl eller sodavand.
Ønsker du at deltage i spisning, skal du tilmelde dig senest fredag den 5. april 2019. Tilmelding kan ske her på siden, på tlf. 4697 1990 eller ved personlig henvendelse i afdelingen.