Generalforsamling i Pædagogisk sektor

Torsdag den 11. april 2019, kl. 19.00.
Spisning fra kl. 18.00.

Info om arrangementet

Tid:
Sted: FOA Roskilde, Fuglebakken 2, 4000 Roskilde
Målgruppe: Medlemmer af Pædagogisk sektor i FOA Roskilde
Tilmeldingsfrist: Til spisning kl. 18.00 er mandag 1. april 2019.

Tilmeld dig her

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent.
2.  Godkendelse af dagsorden.
3.  Godkendelse af forretningsorden.
4.  Beretning.
5.  Valg. 
    a. Valg af sektorformand.
    b. Valg af sektorbestyrelsesmedlemmer. 
    c. Valg af suppleanter til sektorbestyrelsen.
6.  Valg af 1 afdelingsbestyrelsesmedlem.
7.  Valg af 1 suppleant til afdelingsbestyrelsen.
8.  Indkomne forslag.
9.  Eventuelt.

Se detaljeret dagsorden

Indkomne forslag, samt kandidatforslag der ønskes behandlet på sektorgeneralforsamlingen, skal være sektoren i hænde senest 21 kalenderdage før generalforsamlingen afholdes, hvilket vil sige den 21. marts 2019.

Indkomne forslag, samt kandidatforslag kan afhentes i afdelingen 14 dage før generalforsamlingen, hvilket vil sige fra den 28. marts 2019. 

Der kan ikke stemmes via fuldmagt.

Kl. 18.00 byder sektoren på lidt forskelligt udvalg i den pølsevogn vi har bestilt. Af hensyn til dette er der tilmelding senest 1. april 2019 her på siden eller på tlf. 4697 1990.

Adgang til generalforsamlingen har sektorens medlemmer der ikke er i kontingentrestance udover 1 måned.
Ved indgangen skal oplyses medlemsnr. eller fødselsdato.

Med venlig hilsen

Sektorformand Ea Højholt Kristensen
Sektornæstformand Betina Petersen