Ufaglært til faglært

Hvis du er ufaglært og ønsker at tage en uddannelse indenfor serviceområdet, så er der muligheder også uden løntab under uddannelsen. Uddannelsen skal altid aftales med din arbejdsgiver.

Du kan f.eks. tage uddannelsen til rengøringstekniker eller serviceassistent

Som et led i at uddanne og fastholde Region Hovedstadens medarbejdere har regionen valgt at gøre brug af jobrotationsordningen. Jobrotation er en metode til at få opkvalificeret medarbejderne i regionen og samtidig få udført de daglige opgaver.  

Ligeledes ønsker Region Hovedstaden at støtte dagpenge- og kontanthjælpemodtagere til at styrke deres kvalifikationer via løntilskudsansættelser. Region Hovedstaden har bl.a. forskellige projekter, hvor ledige ansættes i løntilskudsstillinger.

Ordningerne bliver allerede brugt på mange hospitaler og rigtig mange der arbejder i rengøringen uddannes til rengøringstekniker eller serviceassistent. Hvis du vil vide mere, så kontakt din tillidsrepræsentant/fællestillidsrepræsentant eller FOA.