Idéer til kompetenceudvikling for kost og service

Følgende idéer til kompetenceudviklingskurser blev drøftet på regionskonferencen 2016:

 • Akademiuddannelse i ledelse
 • Industrioperatør
 • Akademisk overbygning (serviceteknolog)
 • EDB - både arbejdsrelateret og privat
 • Elektronisk logbog
 • Glosair/overflader/kemi
 • Hvordan opfører vi os overfor patienter, andre faggrupper, pårørende og hinanden
 • Dansk og samfundsfag for vores udenlandske kollegaer
 • konflikthåndteringskurser
 • Videreuddannelse af serviceassistenter på AMU uddannelse til f.eks. erhvervsuddannede serviceassistenter
 • Kompetencegivende kurser for serviceassistenter
 • Kompetenceafklaring af ufaglært og servicemedarbejdere, så de kan komme på niveau 2 til erhvervsuddannelse for serviceassistenter

 Du/I kan også søge på eksisterende kurser http://www.amukurs.dk/.

I kan evt. samarbejde om at får et kompetencekursus op at stå på tværs af hospitalerne i regionen, hvis det f.eks. er svært at samle et hold på ét hospital.