Topfrise med slogan - Sammen gør vi forskellen

Årsmøde i Servicesektoren

Servicesektoren indkalder til ordinært årsmøde

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9501230241
Tid: til
Sted: FOA Randers, Østergade 12, Randers C
Målgruppe: Medlemmer i Servicesektoren
Ledige pladser 18
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Der startes med spisning klokken 18.00 - årsmødet starter klokken kl. 19.00

A: Velkomst
B: Valg af dirigent
C: Godkendelse af forretningsorden

Dagsorden

1: Godkendelse af dagsorden

2: Nedsættelse af stemmeudvalg

3: Beretning fra formand

4: Indkomne forslag
Forslag til vedtægstændringer

5: Valg
a: Valg af 4 sektorbestyrelsesmedlemmer (2 år)
Bestyrelsesmedlem Lars Kjærulff Christensen - modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Jannie Vendelbo - modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem (2 år)
Tony Nordhøj opstiller til posten
Bestyrelsesmedlem (2 år)
Mathias Søndergaard Krogh Johansen opstiller til posten
Bestyrelsesmedlem (1 år)
Pia Andersen Freiesleben opstiller til posten

b. Valg af 4 sektorbestyrelsessuppleanter (2 år)
Bestyrelsessuppleant
Tina Nesgaard Dal

Bestyrelsessuppleant – vakant

6. Valg til afdelingsbestyrelsen (2 år)
a. Bestyrelsesmedlem (2 år)
Karl Henrik von Eriksen opstiller til posten

b. bestyrelsessuppleant Helle Lowe – modtager genvalg

7: Debat

8: Eventuelt

9: Afslutning

 

Ønsker du at deltage i spisning kl. 18.00, skal du tilmelde dig senest onsdag den 8. marts 2023.