Topfrise med FOAs slogan

Årsmøde Pædagogisk sektor

Pædagogisk sektor indkalder til ordinært årsmøde

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9501230237
Tid: til
Sted: Cepheus Park Randers, Viborgvej 92, Randers NV
Ledige pladser 49
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Dagsorden til årsmødet 

A.  Velkomst

B.  Valg af referent

C.  Valg af dirigent

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af forretningsorden 
3. 

Mundtlig beretning/årsrapport

4. 

Indkomne forslag - Forslag til vedtægtsændring


5.  Valg til sektorbestyrelsen

a. Sektornæstformand (2 år)

Opstillet:

Jane Ege Madsen

Marianne Dalby Møller

Pernille Elkjær

b. 4 bestyrelsesmedlemmer for dagplejerne (2 år)

Opstillet:
Dagplejer Connie D. Nielsen
Dagplejer Kitt Mortensen
Dagplejer Jane Ege Madsen
Dagplejerne Pernille Elkjær 

c. 2 bestyrelsessuppleanter for dagplejerne (2 år)

Opstillet:

Dagplejer Jane Ege Madsen

Dagplejer Connie D. Nielsen

Dagplejer Susanne Seliger Andreasen

Dagplejer Ann Ungstrup Nielsen

d. Bestyrelsesmedlem for dagplejepædagogerne (2 år)
Vakant

e. Bestyrelsessuppleant dagplejepædagogerne (2 år)
Vakant

 

6. 

Valg til afdelingsbestyrelsen (2 år)

a. Bestyrelsesmedlem

Opstillet:

Marianne Dalby Møller

Pia Kristensen

b. Bestyrelsessuppleant

Opstillet:

Marianne Dalby Møller

Pia Kristensen

 

7.  Afledte valg 
8. Debat
9. Afslutning

 

Ønsker du at deltage i spisning kl. 18.00, er det nødvendigt, at du tilmelder dig senest onsdag den 8. marts 2023.


 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Pædagogisk sektor