FOA Randers og Social- og sundhedsskolen

Vi ved, at den tidlige skoleindsats, har stor betydning for dit kendskab til FOA og hvad FOA kan bruges til i din uddannelse og senere arbejdsliv

FOA Randers mål med elevarbejdet på skolerne

  • FOA ønsker at bidrage til at øge elevernes engagement i elev- og skolearbejdet på de enkelte skoler og på landsplan

  • FOA ønsker at rådgive og støtte eleverne i/under deres uddannelse - herunder at være synlige og tilgængelige for eleverne

  • FOA ønsker, at eleverne får viden om det danske arbejdsmarkeds organisering, herunder de gældende overenskomster på området

  • FOA ønsker at tilbyde faglige arrangementer

Alle hovedforløbselever på de pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser bliver ved uddannelsesoptag inviteret til et informationsmøde på Randers Social- og Sundhedsskole enten i Randers eller Grenaa. Invitationen sendes ud med skolens brev om optagelse.

  • Til informationsmødet kan der købes fagbøger med op til 20% i rabat

  • Information omkring ansættelsesforhold, overenskomst og arbejdstidsregler

  • Hvad kan FOA Randers bidrage med under uddannelse, eks. bisidder til sygesamtale eller helhedsevaluering, råd og vejledning under uddannelsen mm.

Det er vigtigt for os, at I som elever kender FOA og ved, at I kan henvende jer, hvis der opstår udfordringer og problemer enten med skolen, praktikken eller noget helt andet.

Vi kommer ofte på besøg på skolerne både i Randers og i Grenaa.

Andre arrangementer målrettet elever bliver annonceret sammen med de øvrige medlemsaktiviteter og husk, at som elevmedlem er du velkommen til alle medlemsarrangementerne.

 

Elevansvarlig Mette Neergaard