FOA Randers og Social- og sundhedsskolen

Vi ved, at den tidlige skoleindsats, har stor betydning for dit kendskab til FOA og hvad FOA kan bruges til i din uddannelse og senere arbejdsliv

FOA Randers mål med elevarbejdet på skolerne

  • FOA ønsker at bidrage til at øge elevernes engagement i elev og skolearbejdet på de enkelte skoler og på landsplan.

  • FOA ønsker at rådgive og støtte eleverne i/under deres uddannelse. Herunder at være synlige og tilgængelige for eleverne.

  • FOA ønsker at eleverne får viden om det danske arbejdsmarked organisering, herunder de gældende overenskomster på området.

  • FOA ønsker at tilbyde faglige arrangementer

Alle hovedforløbselever på de pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser, bliver ved uddannelsesoptag inviteret ind i FOA Randers eller Social- og sundhedsskolen i Grenå/Dansk Metals lokaler i Grenå til et informationsmøde. Invitationen sendes med skolens brev om optagelse.

  • Til informationsmødet kan der købes fagbøger med op til 20% i rabat.

  • Information omkring ansættelsesforhold, overenskomst og arbejdstidsregler

  • Hvad kan FOA Randers bidrage med under uddannelse, eks. bisidder til sygesamtale eller helhedsevaluering, råd og vejledning under uddannelsen mm.

Det er vigtigt for os, at I som elever kender FOA og ved at I kan henvende jer, hvis der opstår udfordringer og problemer enten med skolen, praktikken eller noget helt andet.

Vi kommer løbende på besøg på skolerne både i Randers og i Grenaa. Du kan se en oversigt over de kommende besøg nedenfor.
Andre arrangementer målrettet elever bliver annonceret sammen med de øvrige medlemsaktiviteter og husk at som elevmedlem er du velkommen til alle medlemsarrangementerne.

Kommende aktiviteter:

Social- og sundhedsskolen Randers

Social- og sundhedsskolen Grenaa

Elevansvarlig Sabine Billekop