Kontingent - FOA/PMF København Syd

Hvad koster det at være medlem?

Du kan indmelde hos FOA/PMF København Syd eller hos din tillidsrepræsentant, på FOA's hjemmeside, eller ring gratis på 80 20 20 30.

For at blive medlem af FOA/PMF og a-kasse, skal du have arbejde som pædagogmedhjælper. Det gælder også ved vikararbejde.
Du kan også blive medlem af FOA/PMF hvis du er i gang med uddannelse (Pædagogisk Assistent eller EGU) - og af a-kassen ved uddannelsens afslutning.

Hvis du er i kommunal aktivering på en daginstitution, kan du også blive medlem - men de arbejdstimer du har, tæller ikke med i forhold til optjening af dagpengeret.

 
Satser 2020

Kontingent pr. måned (giver fradrag i skat)

Medlem af FOA/PMF

Medlem af
FOA/PMF og a-kasse
Medlem af FOA/PMF og a-kasse m. efterløn
Fuld tid
(over 30 timer pr. uge)
391,50 901,50 1415,50
Deltid mellem 15 og 30 timer pr. uge 259,00 650,00 992,00
Deltid under 15 timer pr. uge 169,80 650,00  992,00 

Elev, PAU og EGU*               70,00           85,00        
Under 18 år                         00,00           15,00
Grundforløb                         00,00           15,00        

* gælder ikke for elever over 30 år eller med indtægt ud over elevløn.