Sektorbestyrelsen i social- og sundhedssektoren - FOA Odense

Efter generalforsamlingen i Social- og Sundhedssektoren den 29. marts 2023 ser bestyrelsen således ud:

Formand  Hans Jørgensen, Sygehusportør
   
Næstformand  Christina Bank, Social- og sundhedsassistent 
 
Bestyrelsesmedlemmer  Anja Rosenlund, Beskæftigelsesvejleder, Odense kommune
  Anne Dorte Laudikos, Social- og sundhedsassistent, Odense kommune
  Gitte Schmidt, Social- og sundhedshjælper, Assens kommune  
  Helle Nørlem, Social- og sundhedsassistent, OUH
  Ina Bülow Andersen, Social- og sundhedshjælper, Nordfyns kommune
Kenneth Voldsgaard Marten, Social- og sundhedsassistent, OUH

Marlene Koldsø, Social- og sundhedsassistent, Nyborg Kommune
  Rikke Riis, Social- og sundhedsassistent, Psyk. Region Syddanmark
  Vakant
   
Suppleanter  Jeannette Marie Nielsen, Social- og sundhedshjælper, Odense kommune
  Pia Capton, Social- og sundhedshjælper, Nyborg kommune

Social- og sundhedsassistent
Social- og sundhedsassistent
Social- og sundhedsassistent
Vakant
Vakant

Senest redigeret den 07.03.2024