PSYKIATRISK FAGKLUB - Generalforsamling

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Kantinen, FOA Odense, Vesterbro 120, 5000 Odense C
Målgruppe: Medlemmer af Psykiatrisk Fagklub

Dagsorden: 


1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af forretningsorden 

3. Valg af stemmetællere

4. Bestyrelsens beretning ved klubformand Liselotte Duch

5. Regnskab ved kasserer Sys Harbo

6. Indkomne forslag

7. Kontingent

8. Valg

  • Næstformand Lise Larsen, modtager genvalg
  • Kasserer Sys Harboe, modtager genvalg
  • Bestyrelsesmedlem Linda Larsen, modtager genvalg
  • Bestyrelsesmedlem Lisbeth Koch Andersen, modtager genvalg
  • Suppleant til bestyrelsen Susanne Christensen, modtager ikke genvalg
  • Bilagskontrollant Flemming Bern, modtager genvalg 

9. Eventuelt

Indkomne forslag til punkt 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 7. marts 2023.

Efter generalforsamlingen er der middag. 

Tilmelding til spisning senest 7. marts 2023 til liselotteduch@gmail.com

 

På bestyrelsens vegne, Liselotte Duch - klubformand