PSYKIATRISK FAGKLUB - Generalforsamling

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Næsbyhoved Skoven, Kanalvej 5, 5000 Odense C
Målgruppe: Medlemmer af Psykiatrisk Fagklub

Dagsorden: 


1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af forretningsorden 

3. Valg af stemmetællere

4. Bestyrelsens beretning ved klubformand Liselotte Duch

5. Regnskab ved kasserer Sys Harbo

6. Indkomne forslag

7. Kontingent

8. Valg

  • Formand Liselotte Duch, modtager IKKE genvalg
  • Bestyrelsesmedlem Lars Ole Pedersen, modtager genvalg
  • Bestyrelsesmedlem Gitte, modtager IKKE genvalg
  • Suppleant til bestyrelsen Else Johansen, modtager genvalg
  • Bilagskontrollant Jette Birch, modtager genvalg
  • Bilagskontrollantsuppleant Yvonne Breilev, modtager genvalg 

9. Eventuelt

Indkomne forslag til punkt 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 11. marts 2024.

Efter generalforsamlingen er der middag. 

Tilmelding til spisning senest 11. marts 2024 til liselotteduch@gmail.com

 

På bestyrelsens vegne, Liselotte Duch - klubformand