FAGKLUB FOR SOCIAL-OG-SUNDHEDSHJÆLPERE/ELEVER - Generalforsamling + Julefrokost

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Salen, FOA Odense, Vesterbro 120, 5000 Odense C
Målgruppe: Medlemmer af Fagklub for Social- og sundhedshjælpere og -elever

Kære Social- og sundhedshjælpere og Social- og sundhedshjælperelever

Bestyrelsen inviterer hermed til generalforsamling + julefrokost i Social- og Sundhedshjælperklubben

Fredag den 26. november 2021 kl. 17.30 til ...

 

Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning 

4. Godkendelse af regnskab.
    Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at regnskabet godkendes med én
    bilagskontrollantunderskrift, idet en bilagskontrollant er blevet social- og sund-
    hedsassistentelev i en kommune, som ikke hører under FOA Odense. Såfremt
    generalforsamlingen ikke godkender dette, skal regnskabet godkendes til næste
    generalforsamling år 2022.

5. Kontingent. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at det besluttes at
    kontingentet fastholdes på 20 kr. om måneden.

6. Indkomne forslag

 • Bestyrelsen stiller forslag om, at social- og sundhedshjælpere, som er medlem i klubben, og som læser videre til social- og sundhedsassistenter, kan forblive medlemmer indtil de er færdiguddannede som social- og sundhedsassistenter. Også selvom de kommer i praktik uden for FOA Odenses område. Såfremt de kommer i praktik uden for FOA Odenses område, skal de figurere som gæster og kontingent betales efter aftale til kassereren. Dette fordi FOA Odense ikke kan opkræve kontingent for dem, da deres medlemskab af FOA vil være registreret i en anden FOA-afdeling. I så skal man betale kontingent for ½ år ad gangen, og hvis man melder sig ud, får man ikke penge retur.
  Dette skal være et forsøg, som løber i 2 år, for at vurdere, hvor mange medlemmer der ønsker dette.

 • Bestyrelsen stiller forslag om, at der fremadrettet vælges 2 bilagskontrollantsuppleanter. Dette fordi vi ikke kan udfylde en bilagskontrollantplads, såfremt en der er valgt til denne post, træder ud af klubben.

 • Øvrige indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 26. november 2021 kl. 12.00: jeannette208@hotmail.com 


7. Valg til bestyrelsesposter

 • Såfremt man ønsker at nyopstille til en post, tilkendegives dette på generalforsamlingen.
 1. Formand - for 2 år
  Jeannette Marie Nielsen - modtager genvalg

 2. Bestyrelsesmedlem - for 2 år
  Vakant

 3. 4 bestyrelsessuppleanter - for 1 år
  Ina Andersen - modtager genvalg
  Lola Bjerg - modtager genvalg
  Pia Stovgaard-Jensen - modtager genvalg
  Dorthe Biesbjerg Petersen - modtager genvalg

 4. Bilagskontrollant - for 2 år
  Vakant

  Såfremt indkomne forslag vedr. bilagskontrollantsuppleanter er vedtaget:

 5. Bilagskontrollantsuppleant - for 2 år
  Vakant

 6. Bilagskontrollantsuppleant - for 1 år
  Vakant

 

Herefter julefrokost.

Bestyrelsen leverer god mad og drikke. Medbring godt humør.

Af hensyn til maden skal du tilmelde dig på SMS til Jeannette på 2258 8623.
Skriv: kommer - samt dit fornavn og efternavn.

OBS! SIDSTE FRIST FOR TILMELDING FREDAG DEN 19. NOVEMBER.

Såfremt der er madvarer, du ikke kan tåle, skriver du det også i din SMS.

 

På bestyrelsens vegne

Formand Jeannette Nielsen
Næstformand Hanne Hasselbalch