FAGKLUB FOR SOCIAL-OG-SUNDHEDSASSISTENTER/ELEVER - Generalforsamling

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Salen, FOA Odense, Vesterbro 120, 5000 Odense C
Målgruppe: Medlemmer af Fagklub for Social- og sundhedsassistenter og -elever

 

Vi starter vanen tro med et fagligt input, denne gang får vi besøg af Pårørenderådgiverne i Odense kommune.

Pårørendepolitikken blev lavet i 2019, og derefter blev der ansat pårørenderådgivere, både for voksne (ÆHF) og børn og unge (BUF).

 

Derefter går vi videre til generalforsamlingen.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

 2. Formandens beretning

 3. Fremlæggelse af regnskab

 4. Indkomne forslag*

 5. Kontingent

 6. Valg

  a. Valg af formand
      Anne-Dorthe Brogaard - modtager genvalg

  b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
      Mona Høj - modtager genvalg
      Anne-Dorte Laudikos - modtager genvalg

  c. Valg af 3 bestyrelsessuppleanter
      Ghita Engelbrecht - modtager genvalg
      Jane Juul Larsen - modtager genvalg
      Lone Madsen - modtager genvalg

  d. Valg af 1 bilagskontrollant
      Bibber Huus - modtager genvalg

  e. Valg af 1 bilagskontrollantsuppleant
      Julinus Davidsson - modtager genvalg

* Indkomne forslag til punkt 4 skal være formanden i hænde 3 uger før og sendes til anne-dorthe.juul.brogaard@rsyd.dk

Af hensyn til forplejning vil vi gerne have en tilmelding senest den 3. marts på sms til Ghita på 2819 8706.

 

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Fagklubben for Social- og sundhedsassistenter og -elever