DAGPLEJERNES FAGKLUB - Generalforsamling

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Salen, FOA Odense, Vesterbro 120, 5000 Odense C
Målgruppe: Medlemmer af Dagplejernes Fagklub

 

Kl. 18.00: Spisning

Kl. 19.30: Generalforsamling

 

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Valg af stemmeudvalg
 5. Beretning
 6. Regnskab
 7. Hvad skal vi med klubben (et år efter)
 8. Indkommende forslag
 9. Valg af revisor
 10. Valg
  A. Næstformand: Susanne Jakobsen modtager ikke genvalg
  B. Bestyrelsesmedlem: Anni Rasmussen modtager ikke genvalg
  C. Bilagskontrollant: vakant
  D. Bestyrelsessuppleant: vakant

 

Forslag til punkt 7 samt punkt 10 A, B, C og D skal være formand Anni Christensen i hænde senest den 24. april 2023.
 

Tilmelding til formanden senest den 24. april 2023 af hensyn til bespisning.

 

 

På bestyrelsens vegne

 

Anni Christensen, formand

SMS 6089 9936

Mail annidagplejer@gmail.com