DAGPLEJERNES FAGKLUB - Generalforsamling

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Salen, FOA Odense, Vesterbro 120, 5000 Odense C
Målgruppe: Medlemmer af Dagplejernes Fagklub

 

Kl. 18.00: Spisning

Kl. 19.30: Generalforsamling

 

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Valg af stemmeudvalg
 5. Beretning
 6. Regnskab
 7. Indkommende forslag (se længere nede)
 8. Valg af revisor
 9. Love for Dagplejernes Fagklub - godkendes efter små ændringer
 10. Valg
  A. Kasserer: Birgitte Poffler   modtager genvalg
  B. Bestyrelsesmedlem: Gitte Rasmussen   modtager genvalg
  C. Bestyrelsesmedlem: Lotte Eliasen   modtager genvalg
  D. Bestyrelsessuppleant: Ann Bettina Mathiesen modtager genvalg
  E. Bilagskontrollant: Joan Jensen   modtager genvalg
  F. Bilagskontr.suppleant: Karin Brenholdt   modtager genvalg
  G. Fanebærer Joan Jensen   modtager genvalg

 

Forslag til punkt 7 samt punkt 10 A, B, C, D, E, F og G skal være formand Anni Christensen i hænde senest den 28. marts 2022.

 

Tilmelding til formanden senest den 28. marts 2022 af hensyn til bespisning.

 

 

På bestyrelsens vegne

 

Anni Christensen, formand

SMS 6089 9936

Mail annidagplejer@gmail.com

 

 

FORSLAG fra bestyrelsen:

Hvad skal vi med klubben?

 1. Klubben fortsætter som nu - gaver til medlemmerne ved jubilæum 25 år og 40 år jubilæum 1000 kr. 30 år jubilæum buket blomster ca. 200 kr.

 2. Forsætter med jubilæumsgaver, men for et mindre beløb f.eks. 500 kr ved 25 år og 40 år jubilæum. 30 års forbliver en buket blomster og lave et arrangement mindst 1 gang årligt.

 3. Nedlægge klubben og kassebeholdningen overgår efter lovene til pædagogisk sektor til dagplejere som et arrangement.