DAGPLEJERNES FAGKLUB - Generalforsamling

Info om arrangementet

Tid:
Sted: Salen hos FOA Odense, Vesterbro 120, 5000 Odense C
Målgruppe: Medlemmer af Dagplejernes Fagklub

Kl. 18.00: Spisning

 

Kl. 19.30: Generalforsamling

 

 

DAGSORDEN:

 

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Valg af stemmeudvalg
 5. Beretning v/formanden
 6. Regnskab for 2 år
 7. Indkomne forslag
 8. Valg
  A. Formand
  B. Bestyrelsesmedlem Michella Nielsen, modtager genvalg
  C. Bestyrelsessuppleant 1, vakant
  D. Bestyrelsessuppleant 2, vakant
  E. Bilagskontrollant Vibeke Nielsen, modtager genvalg

Forslag til punkt 7, samt til punkt 8 a, b, c, d og e, skal være formand Anni Christensen i hænde senest den 27. oktober 2021.

 

Tilmelding til formanden senest den 27. oktober af hensyn til bespisning.

 

På bestyrelsens vegne

Anni Christensen
formand
mail annidagplejer@gmail.com
tlf. 6089 9936