Brandmændenes Fagklub

Klubformand
Niels Arndal
beredskabsassistent, Beredskab Fyn
Telefon 61 36 33 59
Mail narndal@gmail.com

Brandmænd, der er medlem af FOA Odense.