Christina Bank

Sektornæstformand

Foto af Christina Bank
  • Alle faglige sager indenfor sektorens område
  • Overenskomstspørgsmål
  • Indhentning af specielle overenskomstkrav
  • Faglige, politiske og organisatoriske tiltag indenfor sektorens område
  • Områdets egne erhvervsfaglige uddannelser
  • Informations- og rådgivningsarbejde overfor medlemmer og tillidsvalgte
  • Elevarbejde
  • Ungdomsarbejde
  • Uddannelsesansvarlig
  • Aktivitetsudvalget (kurser og aktiviteter for medlemmer)

 

Christina Bank er uddannet social- og sundhedsassistent og har gennem tiden bl.a. været fællestillidsrepræsentant på OUH.