Betina Schwertfeger

Sektorformand

Foto af Betina Schwertfeger
  • Alle faglige sager indenfor sektorens område
  • Overenskomstspørgsmål
  • Indhentning af specielle overenskomstkrav
  • Faglige, politiske og organisatoriske tiltag indenfor sektorens område
  • Områdets egne erhvervsfaglige uddannelser
  • Elevarbejde
  • Informations- og rådgivningsarbejde overfor medlemmer og tillidsvalgte
  • Politisk ansvarlig for Udlicitering/Frit-valg

 

Betina Schwertfeger er teknisk servicemedarbejder og har gennem tiden været arbejdsmiljørepræsentant og senere tillidsrepræsentant.