Virtuel Arbejdsmiljøkonference Regioner

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Virtuelt
Målgruppe: Ledere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, MED-repræsentanter samt medarbejdere fra de regionale HR/arbejdsmiljøstabe.

Som en del af Forhandlingsfællesskabet inviterer FOA sammen med Danske Regioner til en virtuel arbejdsmiljøkonference.

På konferencen bliver deltagerne klædt på til at arbejde aktivt med indsatser til gavn for et bedre psykosocialt arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser.

Baggrunden for konferencen er det netop afsluttede PARA-projekt, som blev igangsat og finansieret af Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner og gennemført af forskere fra Roskilde Universitet (RUC), Københavns Universitet (KU) og det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

 

Formålet med konferencen er at:

  • give en smagsprøve på den viden, der er tilvejebragt i forskningsprojektet, og
  • øge kendskabet til proces- og temavejledninger som er udviklet undervejs i forskningsprojektet

Vejledningerne giver arbejdsmiljøfaglig viden og inspiration til såvel kortlægning som valg og afprøvning af indsatser – så de kan komme i anvendelse i regionerne.

 

Målgruppen for konferencen:
Ledere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, MED-repræsentanter samt medarbejdere fra de regionale HR/arbejdsmiljøstabe.

 

Tilmeldingsfrist: Torsdag den 28. september 2023

Læs mere og find invitation, program og information om tilmelding på hjemmesiden Regionalt arbejdsliv:
https://regionaltarbejdsliv.peytzmail.com/v/ivankh/csotsnbskl/0918180870/send

OBS! Der ydes ikke lønrefusion/daglønstab.