Hånd rakt i vejret

Generalforsamling FOA Odense

For alle medlemmer af FOA Odense

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700-23-25-00
Tid: til
Sted: Marienlystcentret, Windelsvej 138, Odense C
Målgruppe: Medlemmer af FOA Odense
Ledige pladser 225
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

 

17.30: "Det Lille Ekstra" v/Connie Svendsen

18.30: Spisning (kræver tilmelding)

19:30: Generalforsamling (kræver IKKE tilmelding)

 

DAGSORDEN:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Godkendelse af forretningsorden
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Beretning
 6. Regnskab
 7. Indkomne forslag
 8. Fastsættelse af FOA Odenses kontingent
 9. Valg
  a. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 bestyrelsesmedlem for 1 år:
      2 år - Helle Heilmann - modtager genvalg
      2 år - Fritz C. Kjær - modtager genvalg
      2 år - Kenneth V. Marten - modtager genvalg
      2 år - Jeannette Marie Nielsen - modtager genvalg
      1 år - Vakant

  b. Bilagskontrollant:
      2 år - Helle Nørlem - modtager genvalg

  c. Bilagskontrollantsuppleanter:
      2 år - Boris Kebori - modtager genvalg
      1 år - Lone Hansen - modtager genvalg

  d. Fanebærer:
      2 år - Bo Bergstrøm - modtager genvalg

 10. Valg af statsautoriseret/registreret revisor
 11. Afslutning

 

Indkomne forslag under pkt. 7, 8, 9 og 10 skal, i henhold til afdelingslovenes § 6 stk. 2, skriftligt være afdelingen i hænde senest onsdag den 5. april 2023 kl. 12.00.

Ved personvalg kan der ved fremmøde i åbningstiden, eller efter aftale, skriftligt afgives stemme fra torsdag den 13. april 2023 til onsdag den 19. april 2023 kl. 12.00.

Regnskab kan afhentes i afdelingen fra onsdag den 5. april 2023.

 

Der vil igen i år være Amerikansk Lotteri!

 

Bemærk venligst, at deltagelse i spisningen kræver tilmelding senest onsdag den 12. april 2023 kl. 12.00.

Af hensyn til forplejningen bedes du venligst melde afbud, hvis du bliver forhindret i at deltage.

 

Pbv

Nina Skov-Lauridsen

afdelingsformand

 

 Opslag til arbejdspladsens opslagstavle (pdf)