Hånd rakt i vejret

Generalforsamling FOA Odense

For alle medlemmer af FOA Odense

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700-20-25-00
Tid: til
Sted: Marienlystcentret, Windelsvej 138, Odense C
Målgruppe: Medlemmer af FOA Odense
Ledige pladser 293
Tilmeldingsfrist: 14. april 2020 19:15
Tilmelding for enkeltpersoner: Medlem

Hvis du oplever problemer med tilmeldingslinket herover, kan du i stedet sende en besked via din digitale postkasse på Mit FOA.

 

Kl. 17.00: Fagligt kulturelt oplæg (nærmere info kommer senere)

 

Kl. 18.15: Spisning (kræver tilmelding)

 

Kl. 19.15: Generalforsamling 

Dagsorden:

 1. Velkomst

 2. Valg af dirigenter

 3. Godkendelse af forretningsorden

 4. Godkendelse af dagsorden

 5. Beretning

 6. Regnskab

 7. Indkomne forslag

 8. Fastsættelse af FOA Odenses kontingent

 9. Valg:

  a. Næstformand for 4 år:
      Hanne Skyum Pedersen (modtager genvalg)
           
  b. 4 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for 2 år:
      Claus Bønløkke (modtager ikke genvalg)
      Helle Heilmann (modtager genvalg)
      Jeannette Marie Nielsen (modtager genvalg)
      Lone Smidt (modtager genvalg)
                       
  c. Bilagskontrollant:
      Joan Grill Jensen (modtager genvalg)

  d. Bilagskontrollantsuppleant:
      Boris Kebori (modtager genvalg)

  e. Fanebærer:
      Bo Bergstrøm (modtager genvalg)

 10. Valg af statsautoriseret/registreret revisor

 11. Afslutning

 

Indkomne forslag under punkt 7, 8, 9 og 10 skal, i henhold til afdelingslovenes §6 stk. 2, skriftligt været afdelingen i hænde senest onsdag den 8. april 2020 kl. 12.00.

Ved personvalg kan der ved fremmøde i afdelingen i åbningstiden - eller efter aftale - skriftligt afgives stemme fra onsdag den 15. april 2020 til onsdag den 22. april 2020 kl. 12.00.

Regnskab kan afhentes i afdelingen fra onsdag den 15. april 2020.


Deltagelse i spisning kl. 18.15 kræver tilmelding senest onsdag den 15. april 2020 kl. 12.00.
Af hensyn til forplejningen bedes du venligst melde afbud, hvis du bliver forhindret i at deltage.

 

Der vil igen i år være Amerikansk Lotteri!