Skolefag - pædagogisk assistent

Se hvilke fag du har i skolen

 

Her er en liste over skolefag på hovedforløbet til den pædagogiske assistentuddannelse

 

Grundfag

 • Dansk

 • Samfundsfag

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag

 • Pædagogik
 • Psykologi i den pædagogiske praksis
 • Kommunikation i den pædagogiske praksis
 • Sundhed i den pædagogiske praksis
 • Bevægelse og idræt
 • Natur og udeliv
 • Digital kultur
 • Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis
 • Arbejdsmiljø og ergonomi

Valgfag

Udbydes af skolen, og de kan findes på skolens hjemmeside

 

 

Valgfri uddannelsesspecifikke fag

 • Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer

 • Det pædagogiske måltid og sundhed

 • Digital pædagogisk praksis

 • Naturen som pædagogisk læringsrum

 • Understøttende undervisning

 • Læring og udvikling hos små børn

 • Specialpædagogiske metoder

 • Kulturel mangfoldighed i den pædagogiske praksis

 • Medicinhåndtering

 • Netværk og lokalsamfund i den pædagogiske praksis