Sundhedsuddannelsen

Revision af sundhedsuddannelsen

Social- og sundhedsuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder.

Der findes tre uddannelser indenfor social- og sundhedsområdet og et væld af muligheder for efter- og videreuddannelse.

Grunduddannelser indenfor social- og sundhedsområdet     

Vejledning til ansættelsesmyndighederne

SOSU-kompetence.sst

 

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte Mette Linsaa på tlf. 46 97 33 58.