Årsmøde - seniornetværk Thisted og Morsø

Tilmeld dig årsmødet som er arrangeret umiddelbart inden forårshygge og bankospil.

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: FOA Nordjylland, Sydhavnsvej 13, 1, Thisted
Målgruppe: Faglige FOA-medlemmer UDEN ledsager - seniorer

Velkomst fra Netværksledelsen

Dagsorden

  1. Status og beretning
  2. Aktiviteter det kommende år
  3. Den nye seniornetværksstruktur
  4. Valg til aktivitetsnetværket – op til 6 personer + 2 suppleanter
  5. Valg til det overordnet seniornetværk (vælges i og blandt aktivitetsnetværket) – op til 3
  6. Evt.

Forplejning
To stykker smørrebrød samt øl eller vand. 

Tilmelding: senest onsdag den 26. marts 2020 til Solveig på telefon: 97722102