FOA Nordjylland - kommune og region
Medlemmer valgt til de lokale regions- og kommunenetværk i FOA Nordjylland.

Kommune- og regionsnetværk

I de lokale kommune- og regionsnetværk kan FOA-medlemmer få indflydelse – både lokalt og centralt.

Et kommunenetværk er tænkt som et nærværende og handlekraftigt netværk som kan øve indflydelse og tage initiativer til lokale aktiviteter.

Der er valgt en lokal netværksledelse til kommunenetværket i din kommune samt til regionsnetværket. Netværksledelsen er noteret i vilkårlig rækkefølge, da der ikke er en formand i det enkelte udvalg.

En af opgaverne for netværksledelserne er at arrangere nytårskure lokalt, så hold øje med FOA Nordjyllands aktiviteter.

Aktiviteter i FOA Nordjylland